Ще се радваме да поговорим

Ние винаги търсим нови проекти, с които да се захванем, затова ако имате идея, която
искате да реализирате или някой интересен проект, който се нуждае от свежа
креативност, се свържете с нас и ще поговорим.

Административен офис - Ямбол София - оперативен офис

Адрес

Ул.Любен Каравелов,4
Ямбол, България
8602

Мобилен

+359 882 49 77 22

E-mail

acc@sonicomit.com

Адрес

Бул. Братя Бъкстон 33
София, България
1618

Телефон

+3592 / 437 24 34

E-mail

office@sonicomit.com

Свържете се с нас